ثبت آگهی رایگان

شرکت پیمانکاری ساختمان برادران عبدی زاده

اجرای آرماتور بندی و قالب بندی و بتن ریزی فونداسیون واسکلت ساختمان ، سقف تیرچه بلوک ، تیرچه یونولیت
تبریز 32335648

دوشنبه

۱۰ آذر ۹۳

جزئیات